Kalkulator zwrotu podatku UK


 

  
 
 
     

 
Jeśli miałeś w ciągu jednego roku podatkowego więcej pracodawców zsumuj wszystkie wynagrodzenia z danego roku na podstawie twoich P60 i P45 (lub ostatnich payslipów) oraz sumę podatku (Total Tax). Zwrot podatku za każdy rok obliczasz oddzielnie. W jednym roku podatkowym może ci przysługiwać zwrot podatku, w innym nie. Rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.